ماشین کشش رادآنیل پیوسته دوبل اسپول، Auto Change داخل ریزش بسکت

ماشین کشش رادآنیل پیوسته دوبل اسپول، Auto Change

 
 
 
 
ماشین کشش رادآنیل پیوسته دوبل اسپول،  Auto Change  داخل ریزش بسکت

 ماشین کشش رادآنیل پیوسته دوبل اسپول،  Auto Change  داخل سبد ریز. این ماشین پس از کاهش سطح مقطع سیم در ۱۳ مرحله آن‌ را آنیل کرده و به تولید کنند این امکان رمیدهد که آن‌ را داخل سبد و یا روی قرقره جمع کند. در حالت جمع کردن روی قرقره، میتواند بدون توقف خط قرقره را تعویض نماید.

برخی‌ از مشخصات ماشین در جدول زیر خلاصه شده اند.
 

قطر ورودی
8mm
قطر خروجی
1.2-4mm
ماکزیمم سرعت
20m/sec
قطرپولی کشنده
450mm
تعداد مراحل کشش
13عدد
ابعاد دای
38*250
ظرفیت اکومولاتود
7000mm
سایزقرقره
PND-500-PND630
موتوراصلی
250KWDC
موتورکپستن کشش
75KWDC
موتورهای اسپول دوبل
2*30KWDC
ابعاد ماشین
28000*4200*5000mm
ظرفیت انیل
70V.5000ADC
قطر سیم
1.2mm-3mm
سرعت
18m/Sec
وزن داخل بسکت
1200Kg
قدرت موتور
15KWDC
سایز
900*1300mm